پس از انجام عملیات ساخت گریتینگ و گالوانیزه، جهت نصب گریتینگ در محل مورد استفاده همچون، سازه فلزی، کانال، پاگرد راه پله، پلت فلرم و ... از قطعه ای دیگر به نام بست گریتینگ استفاده می شود.

بست گریتینگ

بست گریتینگ گالوانیزه مزایای مختلفی همچون نصب آسان، امکان جابجایی گریتینگ در مواقع مورد نیاز و تعمیرات، آسیب نرسیدن به پوشش گالوانیزه گریتینگ و... را دارا می باشد.

قطعات تشکیل دهنده بست، چنگکی، ابرویی، پیچ، واشر و مهره هستند که به صورت ست کامل و یا تکی به فروش می رسند.


تگ ها: بست گریتینگ گریتینگ گالوانیزه ساخت گریتینگ بست گریتینگ گالوانیزه جابجایی گریتینگ گالوانیزه گریتینگ نصب گریتینگ